آناتومی ماهیچه های بازو

در این جلسه کاملا با آناتومی ماهیچه های بازو و شانه آشنا می شین. تقریبا هر آنچه که لازمه درباره آناتومی این بخش به صورت تخصصی بدونین در ویدئوی زیر هست. نام های ماهیچه ها کمی سخته ولی لازم نیست دقیقا همه نام های تخصصی رو حفظ شین. البته با چند بار تمرین و تکرار و نوشتن این نام ها در کنار طراحی هاتون، تا حدی در ذهن شما باقی می مونن. پس از دیدن ویدئوی زیر، حتما با دقت از ماهیچه ها و نحوه آرایش اون ها کنار هم طراحی کنید:

 

تمرین: با توجه به ویدئوی آموزشی، از تصاویر زیر طراحی کنید. به تناسبات کاملا دقت کنید و با حوصله کار کنید.

 

توجه در حال حاضر ظرفیت کلاس های حضوری من پر بوده و نیاز به هماهنگی قبلی است.