آناتومی ماهیچه های ساعد

در این جلسه کاملا با آناتومی ماهیچه های ساعد آشنا می شین. ماهیچه های ساعد زیادن ولی برای درک بهتر در این جلسه به سه بخش تقسیم می شن. نام های ماهیچه ها کمی سخته ولی لازم نیست دقیقا همه نام های تخصصی رو حفظ شین. پس از دیدن ویدئوی زیر، حتما با دقت از ماهیچه ها و نحوه آرایش اون ها کنار هم طراحی کنید:

 

تمرین: با توجه به ویدئوی آموزشی، از تصاویر زیر(4 زاویه ماهیچه های دست) طراحی کنید. به تناسبات کاملا دقت کنید و با حوصله کار کنید(اجباری نیست که حتما رنگبندی رعایت شه)

 

توجه در حال حاضر ظرفیت کلاس های حضوری من پر بوده و نیاز به هماهنگی قبلی است.