طراحی از احجام پایه

در این جلسه با روش طراحی از احجام پایه آشنا می شین. همه چیز در طبیعت از احجام پایه ساخته می شه. به ویژه در آناتومی چهره و فیگور می شه اندام رو در احجامی مثل کره و استوانه ساده سازی کرد.در واقع در این تمرین شما از تمام خاکستری های جدول تنالیته (جلسه پیش) در انجام این کارها استفاده می کنید. عوامل سازنده حجم رو در تصویر زیر با دقت ببینید:

 

طراحی از کره و استوانه

ویدئوی بالایی مربوط به کره و استوانه بود. ویدئوی زیر هم مربوط به روش حجم پردازی مخروط و مکعب. با دقت نگاه کنید و تمرین کنید. دقت کنید که نحوه سایه زدن شما باید با حوصله، آروم و بدون استرس باشه و تمیز کار کنید.

 

تمرین: با توجه به ویدئوهای آموزشی، از احجام پایه طراحی کنید. برای این کار، تصاویر زیر رو به عنوان الگو قرار بدین:

 

توجه در حال حاضر ظرفیت کلاس های حضوری من پر شده است. در صورت تمایل برای شرکت در کلاس های آموزش مجازی، به سامانه رنگ هنر www.rangehonar.com مراجعه کنید.