Welcome to Mohsen Irani's website


Galleries

مطالب اخیر

آموزشگاه نقاشی
نویسنده: محسن ایرانی | بخش: نقد و نوشته | تاریخ: سه شنبه, 23 مرداد 1397
بررسی ویژگی های یک آموزشگاه نقاشی موفق

به دنبال یک آموزشگاه نقاشی خوب هستید؟ پس حتما می دانید که آموزشگاه نقاشی نیز مانند دیگر مراکز و موسسات آموزشی، به صورتی تخصصی نیازمند شرایط، تجهیزات و امکانات خاص خود است. مطالعه این مطلب ...


نقاشی گرافیتی
نویسنده: محسن ایرانی | بخش: نقد و نوشته | تاریخ: شنبه, 20 مرداد 1397
آشنایی با نقاشی گرافیتی و دیوارنگاری شهری

  صبح که از خواب بیدار می شوی دیوارهای شهر پر است از این نقاشی ها. گویی در دل تاریکی شب ، توسط ارواح ، به شکلی مرموز با ابزارهایی مانند اسپری و کلیشه آفریده می شوند. نقاشی گرافیتی ...


نقاشی متافیزیکی چیست؟
نویسنده: محسن ایرانی | بخش: نقد و نوشته | تاریخ: شنبه, 20 مرداد 1397
درباره نقاشی متافيزيكی و آثار جرجو دكیريكو

 ترکیبی از فضای متروك و تلنبار سنگینی از اشیاء گردآوری شده، با جنب و جوشی مستور در پس ظاهری آرام، یك ژرف نمایی كه هم نادرست است و هم به شدت آشنا، هم واضح است و هم گیج كننده و پرسش برانگیز. ...


انیمیشن دوستان شاد درختی
نویسنده: محسن ایرانی | بخش: نقد و نوشته | تاریخ: دوشنبه, 1 مرداد 1397
آشنایی با انیمیشن دوستان شاد درختی

دوستان شاد درختی ( happy tree friends ) کارتونی است که تماشای آن را برای خردسالان زیر ده سال سفارش نمی کنند. چرا که علی رغم جذابیت و کودکانه بودن شخصیت های آن، دارای صحنه های به شدت وحشتناکی ...


نقاش فیگوراتیو
نویسنده: Jaiyant Cavale | بخش: نقد و نوشته | تاریخ: چهارشنبه, 21 اسفند‍ 1387
محسن ایرانی: بیانی فیگوراتیو از پوچی انسان

مجسمه سازانِ فیگوراتیو یونانی ، پیکره ی انسانی را به صورتی بسیار ایده آل می تراشیدند و نتایج کارشان به طرز بسیار غیررئالیستیکی عالی بوده است. از دوران یونان باستان تا دوره معاصر، اینچنین ...


مشاهده همه مطالب آموزشی