آموزش نقاشی و طراحی غیرحضوری

آموزش نقاشیکلاس های آموزش طراحی و نقاشی به صورت غیر حضوری، فرصتی مناسب و آموزشی با کیفیت را برای افرادی فراهم می کند که ممکن است به دلیل شرایط جغرافیایی، کمبود وقت یا محدودیت های زمانی امکان حضور در کلاس های حضوری یک آموزشگاه نقاشی را ندارند. برای افرادی که تمایل به حضور در کلاس های مجازی طراحی و نقاشی دارند، دوره هایی مفید با امکاناتی منحصر به فرد در قالب سامانه آموزش نقاشی رنگ هنر تدارک دیده شده است. این کلاس های آموزش مجازی طراحی و نقاشی همراه با فیلم، نمونه تصاویر گام به گام و امکان رفع اشکال توسط استاد برگزار می گردد. در واقع سامانه رنگ هنر یک آموزشگاه نقاشی به صورت مجازی است که محدودیت های آموزش حضوری در آن وجود ندارد. جهت ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر، بر روی لینک وب سایت رنگ هنر کلیک کنید.

سامانه آموزش نقاشی رنگ هنر

دوره های آموزش غیر حضوری طراحی و نقاشی در رنگ هنر شامل موارد زیر است:

آموزش طبیعت بی جان

در دوره آموزش طراحی از طبیعت بی جان اصول طراحی پایه و حجم پردازی از اجسام مختلف، شناخت تن ها و خاکستری ها، آموزش طراحی از احجام اصلی و جنسیت سازی در رابطه با اجسامی مانند شیشه، فلز، پارچه، اشیای مات و روش طراحی خطی از اشیا، با استفاده از مداد طراحی HB و مداد B6 در ۸ جلسه به صورت کامل آموزش داده می شود.

آموزش طراحی چهره

دوره آموزش طراحی چهره شامل آموزش اصول طراحی از چهره، تناسبات چهره، شناخت آناتومی سر و جمجمه، نحوه ترسیم اجزای صورت و همچنین طراحی از سر در زوایای نیم رخ، تمام رخ و سه رخ است. این موارد در ۸ جلسه با فیلم و تصویر به صورت کامل آموزش داده می شود. ابزار مورد استفاده در این دوره، مداد طراحی گرافیتی است.

آموزش طراحی منظره

در دوره مجازی آموزش طراحی از منظره موضوعاتی مانند شناخت بافت در طراحی، اصول پرسپکتیو، روش طراحی از درخت، اصول ترسیم منظره های مختلف و همچنین روش اسکیس زدن از منظره آموزش داده می شود. این موارد در ۸ جلسه با فیلم و تصویر و معرفی کتاب به صورت کامل تدریس می شود. ابزار مورد استفاده در این دوره، مداد گرافیتی است.

آموزش طراحی از حیوانات

دوره غیر حضوری آموزش طراحی حیوانات، شامل موضوعاتی همچون شناخت آناتومی بدن و نحوه طراحی از انواع حیواناتی مانند پرندگان، دوزیستان، گربه سانان، ماهی ها، سگ و خرس است. این دوره در ۸ جلسه همراه با فیلم و نمونه تصاویر و معرفی کتاب برگزار می شود و مانند دیگر دوره ها، امکان ارسال تمرین و رفع اشکال برای هنرجو وجود دارد.

آموزش طراحی فیگور

دوره آموزش مجازی طراحی فیگور، به شناخت آناتومی بدن انسان و همچنین نحوه طراحی از فیگور به شیوه هایی مانند اسکیس، کانتور و حجم پردازی اختصاص دارد. این دوره در ۸ جلسه همراه با فیلم و نمونه تصاویر و معرفی کتاب برگزار می شود و از مداد کنته و زغال برای آموزش استفاده می شود. البته هنرجو می تواند ابزار دیگری را نیز انتخاب کند.

آموزش نقاشی با مداد رنگی

آموزش مجازی نقاشی با مداد رنگی یکی از دوره های جذاب سامانه رنگ هنر است که در آن موضوعاتی مانند چهره، طبیعت بی جان، پرنده، سگ، گل و طبیعت در ۸ جلسه همراه با فیلم های آموزشی، نمونه تصاویر مختلف و دانستی های نقاشی تدریس می شود. مانند دیگر دوره ها، امکان ارسال تمرین و رفع اشکال برای هنرجو وجود دارد.

توجه در حال حاضر ظرفیت کلاس های حضوری من پر بوده و نیاز به هماهنگی قبلی است.